LIdmaatschap

Lidmaatschap

Een lidmaatschap bij de KNSA en DSV "Marine" Den Helder biedt toegang tot een dynamische schietvereniging met ongeveer 200 enthousiaste leden. U kunt gebruikmaken van een 100 meter geweerbaan met 8 schietpunten en een moderne 25 meter pistoolbaan met 6 schietpunten, die beide overdekt en verwarmd zijn. Leden kunnen bijna alle wapens gebruiken die in de schietsport gangbaar zijn, en de vereniging stelt wapens ter beschikking als u geen eigen wapen heeft. Daarnaast ontvangt u het bondsblad “Schietsport”, bent u verzekerd tegen schietsportongevallen via de KNSA, en valt u onder de collectieve aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering.


De Aansprakelijkheidsverzekering dekt claims wanneer een KNSA-schutter tijdens schietsportactiviteiten aansprakelijk wordt gesteld door een derde. Deze verzekering is
secundair. Dit houdt in dat als de schutter een eigen of particuliere Aansprakelijkheidsverzekering heeft, deze eerst aangesproken moet worden. Alleen als er geen dekking is vanuit de eigen verzekering, kan de KNSA-verzekering worden benaderd voor dekking. Als een schutter geen eigen particuliere Aansprakelijkheidsverzekering heeft, kan direct een beroep worden gedaan op de KNSA-verzekering.

De vereniging streeft ernaar om met de inkomsten, waaronder de contributie, een zo breed mogelijk scala aan schietsporttechnische hulpmiddelen aan te schaffen. Dit om de leden te ondersteunen waar nodig, zodat zij de schietsport op de best mogelijke manier kunnen uitoefenen. Denk hierbij aan hulpmiddelen zoals baankijkers, munitie, wapens, schijven, en dergelijke.

Kosten

Contributie DSV

€ 57,50

jaarlijks terugkerend

Inschrijfgeld DSV

€ 10,-

eenmalig

Contributie KNSA

€ 42,50

jaarlijks terugkerend

Inschrijfgeld KNSA

€ 42,50

eenmalig

Bij aanmelding na 1 juli betaalt u de helft van de contributie van de vereniging en KNSA.