Lid worden

Lid worden

DSV is een besloten club, wie kunnen er dan lid worden?

 • alle (ex-) defensiemedewerkers met een defensie registratienummer;
 • gezinsleden van hoofdleden (inwonend op hetzelfde adres);
 • personeel van overige Krijgsmachtdelen;
 • op aandragen van bestuur;
 • geweerschutters van andere schietverenigingen uit district 3 Noord-Holland, met een eigen geweer, die niet beschikken over een 100 meter baan. Hiervoor geld een wachtlijst. Mail eerst voor meer informatie.


  Bezoek een clubavond voor meer informatie! Zo kunt u direct de sfeer ervaren en zien wat er allemaal gebeurt. Als ex-defensiemedewerker zonder defensiepas dient u eerst per e-mail een afspraak te maken, waarna u bij DBBO (beveiliging) wordt aangemeld. Telefonisch contact opnemen is ook mogelijk tijdens clubavonden; raadpleeg de contactpagina voor details. 

  Tijdens de kennismakingsavond ontvangt u uitgebreide informatie over onze club. De procedure voor aspirant-lidmaatschap start alleen bij verdere belangstelling. U wordt pas aspirant-lid na inschrijving en het bijwonen van de introductiecursus. Gebruik van de faciliteiten is voorafgaand hieraan niet mogelijk. Na ten minste zes maanden als aspirant-lid en na het adequaat vervullen van de rol van baancommandant, zal het bestuur beslissen of u als volledig lid wordt aangenomen.


  Meer informatie vindt u in deze hand-out. Een inschrijfformulier is te verkrijgen via het bestuur.