Homepage Defensie Schietvereniging "Marine" Den Helder

       Helaas

Defensie heeft besloten dat de toegang tot de Nieuwe Haven beperkt blijft voor alleen het noodzakelijk verkeer.

Wij zijn geen noodzakelijk verkeer dus de club is gesloten.

Na contact met de Marine in december is duidelijk geworden dat opengaan voorlopig geen optie is.

Wanneer we weer open kunnen is afhankelijk van hoe de besmettingsgraad is in het land. Half januari wordt weer contact opgenomen met de Marine om te kijken of er weer wat mogelijk is.

 

Mailto: bestuur@dsvmarinedenhelder.nl